KELEBEK VANA
 
 İzleme Switchli kelebek vanalar, gövdesine akupte edilmiş switch ve kablolar    
                     
 vasıtasıyla bulunduğu bölgedeki açık veya kapalı konumunu istenen bölgeden
 
 rahatça izleme olanağı sağlar.
 
 
 FLOW SWITCH
 Sprinkler sistemi kat girişlerinde kullanılırlar. Su akış sinyalini kuru kontak olarak
 yangın alarm paneline iletirler. Dik veya yatay şekilde boru üzerine delik açılarak
 monte edilir
                        
 TEST ve DRENAJ VANASI 
 
 Tesisat içindeki suyu boşaltmak, Sistem üzerindeki ekipmanları(ıslak alarm vanası,
 (flow switch vs.,) test etmek amacıyla kullanılır.
 
 
 ISLAK ALARM VANASI
 
 Genel itibariyle bu ürün üzerindeki aksesuar ve trimleriyle özelliklendirilmiş bir çek
 vanadır. Bu aksesuarlar; motor gong sesli alarm, presostat ise elektriksel alarm
 alınmasını sağlar.
 
 
 
 KURU ALARM VANASI
 
 Mahal sıcaklığı +4 C’nin altına düşme riski olan yerlerde kullanılır. Kuru alarm vanası
 kurulduktan sonra bulunduğu hattaki tüm vanalar kapatılır. Kompresör yardımı ile tesisata
 istenen değerlerde basınçlı hava verilerek devreye alınır.
  
 
 DELUGE VANA
 
 Söndürme aracı olarak açık nozul sprinkler kullanılmaktadır. Su boruların içersinde su
 yoktur. Ana vana olarak “DELUGE” vana kullanılır. Basınçlı su baskın vananın girişinde
 mevcuttur. Yangın algılama sisteminden alarm geldiği anda vana tetiklenir ve suyun
 borulardan geçip ortama boşalması sağlanır.
 
 
 PRE-ACTION VANA 
 Su borularının içersinde su yoktur. Ana vana olarak “PRE-ACTION” vana kullanılır.
 Basınçlı su, deluge sistemde olduğu gibi, vananın girişinde mevcuttur. Sistem iki
 adet tetikleme bekler. Eğer yangın dedektörlerinden bir alarm gelirse, vana tetiklenir
 ve su sprinklere kadar gelir. Sprinkler patlamadıkça su ortama boşalmaz. Aynı olaylar
 sprinklerin ilk açılmasında da geçerlidir. Bu sefer yangın dedektöründen alarm gelmedikçe
 vana tetiklenmez ve su ortama boşalmaz.
 
 YÜKSELEN MİLLİ VANA
 
 1”-12” Çaplarında üretimi yapılmaktadır. Gövdesindeki mil vasıtasıyla açık kapalı konumu
 uzaktan gözlemlenebilir. Üzerine süpervizör anahtarı takılarak kuru kontak iletimi ile istenen
 bölgeden izlenebilir.
 
 
 YANGIN ÇEK VANA
 
 Dişli, yivli, flanşlı, ve sandviç tipte, PN 6 ve PN 40 basınç sınıfında ½”-12” çaplarında üretimi
 yapılmaktadır
 
 
 
 NRS (YÜKSELMEYEN) MİLLİ VANA
 
 Yer altı boru hatları üzerine monte edilirler. 2½”-12” çaplarında PN10-PN16 basınç
 sınıfında üretimi yapılmaktadır.
 
 
 
 POST İNDİKATÖR
 
 Yer altı boru hatlarına montajı yapılmış olan vanalarda rahatça açma-kapama yapmak
 amacıyla kullanılır.
 
 
 
 İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI
 
 Mevcut bir sisteme dışarıdan su vermek amacıyla kullanılırlar
 
 
 
 
 FLOW METRE
 
 Yangın söndürme sistemi  asıl ve yedek pompalarının basma hattı üzerinde bulunan
 çek vanadan hemen sonra alınan hatta monte edilir. Pompa çıkış debisini ölçmek
 amacıyla kullanılırlar. 1½”-10” çaplarında yivli, kaynaklı ve flanşlı olarak üretilirler.
 100 GPM-4000 GPM aralıklarında debi ölçümü yapabilmektedirler.
 
 
 RELIEF VANA
 
 Yangın pompalarının basma hattının hemen çıkışına monte edilir. Anlık basınç
 yükselmelerinde fazla suyu tahliye ederek sistem üzerindeki ekipmanların zarar
 görmesini engeller.
 
 
 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA
 
 Yüksek yapılardaki yangın hatlarının alt zonları başlangıcına monte edilerek sistem
 üzerindeki ekipmanların zarar görmesini engeller.
 
 
 
 İZLEME ANAHTARI
 
 Yükselen milli vanaların üzerine monte edilerek vananın açık kapalı konumunu kuru
 kontak vererek yangın alarm paneline iletilmesini sağlar.
 
  
 
 YANGIN HİDRANTI
 
 Eğitimli personelin veya itfaiye erinin dışarıdan yangına müdahale etmesi amacıyla
 kullanılır. Yapılardan tehlike sınıfına  göre 5 ila 15 metre aralıkla sahadaki yer altı borusuna
 montajı yapılır. Gövdesi 3”- 6”, hortum bağlantı ağızları  2”- 2½” olarak imal edilir.